TSA1Čím je TSA zámek výjimečný a odlišný od ostatních systémů uzamykající naše zavazadla? Proč je tak důležité mít zámek opatřen značkou v podobě červeného diamantu, zvláště pokud cestujeme do Spojených států? Následující odstavce vám na tyto otázky odpoví.

Při letištních kontrolách zavazadel obvykle kufry projíždí skenovacím zařízením, tato kontrola ale ve všech případech není dostatečná a bezpečnostní pracovníci jsou nuceni kufr otevřít. Často násilím. Takové násilné otevření kufru zahrnuje vylomení či přeštípnutí zámku, někdy může vést i ke zničení celého zavazadla. Tomu předchází zámky označené červeným diamantem, neboli TSA zámky.

TSA je zkratka pro Transportation Security Administration (Přepravní bezpečnostní správa), co je systém, který vznikl v USA jako reakce na teroristický útok 11. září 2001 pro zvýšení bezpečnosti přepravních sítí a terminálů. Díky tomuto systému je při leteckém cestování každé přepravované zavazadlo kontrolováno. Jak již bylo vysvětleno, většinou kufry a jiná zavazadla projíždí skenovacím přístrojem a tím to hasne. Občas je ale potřeba obsah zavazadla překontrolovat fyzicky. Pokud je takto kontrolované zavazadlo zabezpečeno TSA zámkem nehrozí přeštípnutí a vylomení zámku ani, v nejhorším případě, zničení zavazadla. TSA zámky jsou přizpůsobeny takovým kontrolám a je možné je otevřít pomocí univerzálního klíče. Nemusíte se bát, tento klíč mají k dispozici pouze zmocněnci TSA, takže nehrozí, že by se vám do kufru dostal někdo jiný než pověřená osoba.

TSA2Na zavazadle je TSA zámek většinou umístěn tak, aby do něj bylo možné uzamknout oba jezdce zipu. K odemčení je nutné znát trojmístný číselný kód, který si před prvním použitím zavazadla můžete sami nastavit. Nová a nepoužitá zavazadla mají tovární číselný kód nastaven většinou na 0-0-0. Po zakoupení kufru s TSA zámkem postupujte pro změnu kódu tímto způsobem:

  1. TSA3Zadejte tovární číselnou kombinaci 0-0-0 pomocí číselníků [ 2 ].
  2. Pomocí propisky či pera stlačte malé tlačítko reset [ 1 ], držte jej stlačené, dokud neuslyšíte kliknutí, tlačítko tak zůstane zacvaknuté.
  3. Otočte číselníky [ 2 ] na požadovanou číselnou kombinaci.
  4. Opět použijte propisku či pero k odkliknutí tlačítka „reset“ do normální pozice.
  5. Zámek je nyní nastaven na vámi zvolenou číselnou kombinaci

Vzhled TSA zámků se může mezi jednotlivými typy kufrů lišit. Dodržujte a řiďte se vždy pokyny, které spolu se zavazadlem dostanete.